Sagene Torshov Historielag

Artikler

På disse sidene samler vi masse artikler. Disse kan sorteres inn i undermapper om det er behov for det. Er det noe spesielt du ser etter kan du benytte søket vårt til venstre og prøve lykken der.

Saugen, vårt medlemsblad

For å kunne lese de eldre årgangene av vårt medlemsblad, må du ha innstalert Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere versjon på din PC. Klikk deg inn på Saugen på den horisontale linjen, og der ligger linken til programmet. Lykke til !

Torshov historie

Torshovbyen blir til

I perioden fra 1915 til 1920, da byen fremdeles gikk under navnet Kristiania, økte Oslos befolkning voldsomt, og etterspørselen etter boliger var derfor stor. Problemet var imidlertid at få - faktisk nesten ingen - nye boliger ble bygget. Oslo fikk altså et stort boligunderskudd, det ble beregnet at byen i 1918 manglet husrom til så mange som 24 000 mennesker. I denne situasjonen øket presset på kommunen. Kristiania kommune hadde tidligere overlatt boligbyygging til private krefter, men bestemte seg nå for selv å ta mer direkte ansvar for utbyggingen. Det er 29. juni 1917 ikke bare en merkedato i bydelen Torshovs historie.

Les mer: Torshov historie

Sagene Torshov Historielag

Logg inn

Copyright © 2015. All Rights Reserved.