Sagene Torshov Historielag

Sagene historie

Sagene, bydel og sogn i det nordlige sentrale Oslo på begge sider av Akerselva.

Det meste av Sagene tilhørte Nonneseter kloster før reformasjonen. Alminnelig bebyggelse kan spores tilbake til 1300-tallet. På 1500-tallet hadde Sagen en befolkning knyttet til sagbruksindustrien.

Kilde: Oslo byleksikon. Fjerde utgave

Sagene Torshov Historielag

Logg inn

Copyright © 2015. All Rights Reserved.