Sagene Torshov Historielag

Torshov historie del 3

Skolegutt

17 august 1923, Finn holder på å sprekke av forventninger. Bygniningene ser ut som de er tatt ut fra en gammel bildebok, og han tenker at navnet på skolen Lilleborg både passer og ikke passer. Jo vist er skolen fra 1898 en borg, men for en 7 år gammel gutt er den ikke spesielt liten.

 

Årene som elev ved Lilleborg, en skole som på 20-tallet hadde mange flere elever enn i dag, er gode for Finn. Han og barna fra kvartalene i Torshovbyen går i gutte- og pikeklasser sammen med andre barn i fra bydelen. Mange av Finns klassekammerater er ikke på langt nær like heldige som ham. Det er Luse-Jan som har det verst. Han hører hjemme i et av de små trehusene i Sandakerveien. De voksne kaller ham lausungen til Villige-Vera og han er alltid en av de som blir skrubbet da badekona kommer til skolen en gang i uken. Selv om Finn ikke har det som Luse-Jan er det nødvendig at han jobber ved siden av skolen, som både sin far og farfar starter han derfor sin arbeidskarriere som en slags løpegutt for arbeiderne på Myrens verksted. Han får noen øre for å hente og bringe småplukk og noen ganger får han i oppdrag å feie og skrubbe. Det blir lite tid til lekser, men nå som de har fått enda en liten søster må han tjene sine egne lommepenger og det er ingen som forventer at han skal bli noe annet enn verkstedsarbeider som resten av mennene i familien. Han kommer til å gå folkeskolen, men så har far sagt at han skal skaffe fast arbeid til Finn på verkstedet.

Lilleborg skole 1918Leksene blir bortprioritert, men Finn er en flittig elev når han er på skolen. Der er han hver dag fra åtte til tolv. Det er spennende å lese og lære! Dessuten er han så heldig at skoledagene hans finner sted både i en viktig utviklingsperiode for det norske skolevesen, og på en av skolene som spiller en viktig rolle i denne utviklingen. På 1920-tallet ble grunnlaget lagt for den moderne skolen slik vi kjenner den i dag. Dt var naboskolen Sagene og overlærinnen der, Anna Sethne, som sto i sentrum for forandringene, men også overlæreren på Finns skole, Per Kviberg, spilte en sentral rolle. Målsetningen deres var en såkalt arbeidsskole. den var basert på aktivitetspedagogikk, elevene selv skulle ta del i undervisningen på en mer aktiv måte enn elever hadde gjort tidligere. For Finn betyr det at han og de andre guttene i klassen får en mye mer variert skoledag, det er rom for skoleaviser, modellbygging, snekring og andre aktiviteter i tillegg til den tradisjonelle lyttingen og "puggingen". Skolen hans er til og med den første folkeskolen som går til anskaffelse av filmkamera!

Finn og de andre rakkerungene på Lilleborg skole kan også takke overlærer Kviberg for å gjøre skolehverdagen mindre smertefull. De har hørt historier om hvordan elever har blitt utsatt for forskjellige skumle avstraffelsesmetoder når de ikke har oppført seg. Men barna på Lilleborg på 1920-tallet har verken sett noe til spanskrøret eller prylestraff. Med bydelens foreldre i ryggen gikk Kviberg i bresjen for å avskaffe prylestraffen. I 1921, et år etter at han ble ansatt som overlærer, ble prylestraffen borte fra alle skoler i bydelen!

Sagene Torshov Historielag

Logg inn

Copyright © 2015. All Rights Reserved.