personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Sagene Torshov Historielag samler inn og bruker personopplysninger.
Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Sagene Torshov Historielag er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger ihht. Personvern-forordningen (GDPR/General Data Protection Regulation)

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

 • Når samler Sagene Torshov Historielag inn personopplysninger?
 • Dine rettigheter
 • Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
 • Hva registreres når du kontakter oss?
 • Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når samler vi inn personopplysninger?
Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Når du vil  «Bli medlem» hos oss oppgir du dette:
  Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og medlemstype
 • Du har meldt deg på et møte, seminar eller en tur ol. 
 • Du får tilsendt vårt medlemsblad Saugen
 • Du har kontaktet oss via vårt kontaktskjema «Kontakt oss»

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen
 • En som har oppgitt deg som kontaktperson
 • Du er medlem av nåværende styre

Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til Sagene Torshov Historielag. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlings-ansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse
Når du besøker nettstedet sagenetorshovhistorielag.no bruker vi verktøyet Google Analytics, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Datatilsynet bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)