Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Årsmøte 21. mars 2024

21. mars fra kl 18:00 - 21:00

Gratis

Saksliste for årsmøte

  1. Godkjenne innkalling
  2. Velge ordstyrer
  3. Velge protokollfører
  4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne saksliste
  6. Godkjenne årsmelding (se Saugen nr. 1 – 2024, s. 16–19)
  7. Godkjenne regnskap 2023 (se Saugen nr. 1 – 2024, s. 20–25)
  8. Innkommede forslag (forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 8 mars).
  9. Valg

Valgkomiteens forslag vil foreligge på årsmøtet.
Valgkomiteens forslag vil foreligge på årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det foredrag ved Ivar Johnsen om idrettsanlegg i bydelen. Les mer om dette på(se Saugen nr. 1 – 2024, s. 15).
Husk at medlemskontingenten skal være betalt for å kunne stemme på årsmøtet.

Årsmelding 2023 for Sagene Torshov Historielag

Arrangementer

Medlemsmøter
Vi har hatt 5 medlemsmøter i 2023. Årsmøtet ble avholdt 16. mars på Deichman Torshov. En sprudlende tidligere byantikvar Janne Wilberg (første dag som pensjonist) fortalte om kulturminnekartleggingen av Sagene, og kom også inn på sin oldemor Anna Setne. 50 deltagere.

13. april hadde vi medlemsmøte på Deichman Torshov. Dagens tema var Bjølsenparken – drømmen om nye funkisbygg og et godt liv, fortalt av Erik Rudeng. Vi fulgte utviklingen fra gammel herregård til dagens utbygginger i Nydalen. 55 deltagere.

21. september fortsatte vi trenden med kortreiste foredragsholdere fra Bjølsen. I anledning av at Torshovbyen runder 100 år fortalte sivilarkitekt Øystein Grønning om arkitektur i bydelen. 53 deltagere.

9. november flyttet vi møtested til Sagene samfunnshus for å vise film. Jan Erik Holst fortalte om politikeren og filmmannen Kristoffer Aamot. Vi så noen av hans gamle filmer. Før foredraget var det et ekstraordinært årsmøte, hvor årskontingenten ble hevet med 50 kr. 30 deltagere.

7. desember ble det arrangert Julegrøt i tradisjonell stil på Deichman Torshov. Visesang ved lokal trubadur, Lars Bjerkmann. 45 deltagere.

Medlemstur
Tur til Berger museum og Fossekleiva kultursenter. Årets «utenlandstur» gikk med buss til Fossekleiva kultursenter og Berger museum søndag 11. juni. Berger museum er bygget opp rundt et gammelt veveri. De 36 deltakerne ble delt i to grupper, der den ene ble omvist i selve museet, mens den andre ble vist rundt i det samfunnet som oppsto som følge av veverivirksomheten. Vi fikk også en orientering om virksomheten på Kultursenteret, som blant annet inneholdt kunstutstilling og en liten butikk. I kafeen ble vi ved ankomst servert kaffe og litt å spise, og en solid lunsj etter omvisning.

Fortellerkafe
I 2023 har vi holdt 4 fortellerkafeer, 2 på Sagenehjemmet og 2 på Treschows hus. I tillegg har vi fra våren annonsert dagens tema i Saugen, slik at deltagerne kunne forberede seg. Dette ga en mer aktiv deltagelse, og mange nye historier har dukket opp.

Snublesteinsvandring
Bydelen arrangerte en «Frivillighetsbørs» i 2022, hvor planen var at det skulle lages avtaler mellom aktørene om arrangement. Historielaget og Deichman Torshov laget avtale om en vandring i bydelen, med reklame fra biblioteket og med start fra biblioteket. Vandringen ble avholdt 11. mai, og ble et besøk på alle bydelens snublesteiner, under ledelse av Øystein Grønning. Alle steinene ble pusset underveis.

Maries tur
Maries tur er lunsjturer med start fra Hønse-Lovisas hus. Turene er et samarbeid med Oslo Museum/Arbeidermuseet. Turene har foregått fra påske til skoleferien, og fra skolestart og ut september. Flere av Historielagets medlemmer har vært turledere. Deltagelsen har vært 5–40 personer. En temaoversikt er gitt under.

April: Bomull er gull!, Livets skole, Bryggeribesøk
Mai: Oluf Roll, Oskar Braaten – fra vugge til grav, Livet i elva, Gruvedrift ved Akerselva
Juni: Brovandring til Jerusalem, Idrettsliv i bydelen, Fantastiske Sagene, Arbeiderkvinner langs elva
August: Iladalen – bygartnerens lille triumf, Sandakerveien – fra Afrika til Nordpolen
September: Sagene – verdens kuleste nabolag, Snublesteiner i bydelen, Bolignød – utbygging og 10 øre på Sagene ring, Oskar Braatens barndom

Verdens kuleste nabolag
Som mange vet, havnet Sagene, som eneste norske bydel, på 21. plass på en liste over Verdens kuleste nabolag i tidsskriftet TimeOut. I samarbeid med Oslo Museum/Arbeidermuseet har vi markert dette med fotoutstillinger. Vi fikk midler fra Sparebankstiftelsen, bydelen, og Landslaget for Lokalhistorie.
Første utstilling var en «voksenversjon», der historielagets medlemmer og andre interesserte ble oppfordret til å dele bilder eller fortelle om favorittsteder i bydelen. Disse ble senere fotografert, og supplert med historiske bilder dannet de grunnlaget for de 24 bilder som utgjorde en vandreutstilling som ble åpnet i Iladalen i juni, og senere vist ved Torshovparken, på Gråbeinsletta og under Elvelangs i Bjølsendumpa.
Neste del var en satsing på barn og ungdom. Elever i 5.–10. klasse ved bydelens skoler ble invitert til en konkurranse, der de skulle sende inn en historie eller bilder fra bydelens kule steder. Vi mottok over 100 bidrag, og ved hjelp av en jury ble det plukket 3 premievinnere. De aller fleste bildene ble utstilt, og har i vinter stått belyst på Gråbeinsletta.

Generelt om drift
I desember 2023 hadde vi 392 medlemskap. 85 av disse er familiemedlemsskap. Dette gir 477 medlemmer totalt, en nedgang på 14 fra 2022.

Vi har i 2023 tatt skrittet fra regneark til medlemssystemet Rubic. Medlemmene vil merke dette på kontingentinnkrevingen i 2024.
Målet er at dette skal forenkle styrearbeidet med oppfølging av medlemmene.

Vi er medlem av Landslaget for Lokalhistorie, Fellesrådet for historielagene i Oslo, og Miljøforeningen Akerselvas venner.

Medlemsbladet Saugen har kommet ut med 4 nummer. Tove Jacobsen har fungert som redaktør. Flere av medlemmene har vært flittige skribenter. Hege Vadstein gjør en utmerket jobb med produksjon og layout.

Historielaget har samarbeidet med bydelen om organisering av Sagenecabareten. Flere av medlemmene stilte opp som frivillige.

Laget driver egen nettside, sagenetorshovhistorielag.no. E-post til laget kan sendes via kontakt-oss på nettsiden. Vi har også en side på Facebook.

Bydelsminner 2 har blitt solgt via Sagene bokhandel, Sagene Bokstue og på våre medlemsmøter. Førjulssalg på Sandaker senter ga godt resultat, men vi har fremdeles bøker igjen på lager.

Økonomien er fortsatt tilfredsstillende. Årets underskudd på kr 37.000 skyldes i første rekke kostnader ved kjøp og implementering av medlemssystemet Rubic. Vi har mottatt støtte til drift og aktivitet (fotoutstilling) fra Bydel Sagene, og har søkt Bydel Sagene om å få dekket ekstrakostnadene ved innføring av Rubic.

I forbindelse med fotoprosjektet «Verdens kuleste bydel» er det utarbeidet er regnskap pr. 31.12.2023. Regnskapet viser et overskudd på vel 59.000 kr.
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at prosjektet ikke er avsluttet og at det derfor vil påløpe ytterligere kostnader. Et eventuelt overskudd vil overføres til et fremtidig prosjekt.

En ny bok med bydelsminner er planlagt ferdig i 2024.

Det har vært avholdt 10 styremøter i 2023.

Styret
Ved inngangen til 2023 besto styret av Tove Jacobsen (leder), Øivind Hartmann (nestleder) Kjell Baltzersen (kasserer) og styremedlemmer Kari Gjesteby, Grethe Larsen, Vigdis Madsen og Petter Vellesen. Mette Guro Wøien og Sidsel Rønbeck var varamedlemmer. Hans Petter Torp Sørensen har posisjon som bokredaktør.

Ved årsmøtet i mars gikk Vigdis Madsen ut av styret, og ble erstattet av Willy Østvold. Sidsel Rønbeck ble erstattet av Laila Rismo.

Erik Stormbo har vært valgkomite, med assistanse av Lill Halsebø. May Britt Tvenge er revisor.

Ny leder Valgkomite er Sverre Listerud.

 

Referat fra årsmøter

Detaljer

Dato:
21. mars
Tid
18:00 - 21:00
Kostnad:
Gratis

Arrangør

Sagene Torshov Historielag
Vis Arrangør nettside

Sted

Deichman Torshov
Sandakerveien 59
Oslo, Sagene/Torshov 0477 Norge
+ Google-kart